rss

Amber-biotoopcoëfficient

Biotoopcoëfficiënt als waarde-indicator

 

De eco-waarden bevatten inhoudelijke informatie die richting geeft bij het maken van ecologisch waardevolle keuzes. Maar ze bieden geen meetbaar kader. Een eco-waarde zegt bijvoorbeeld niets over de hoeveelheid aan materialen of technieken die ingezet moeten worden om tot een afdoende ecologisch resultaat te komen. Deze waarde-indicator of norm werd vertaalt in een biotoopcoëfficiënt.

De biotoopcoëfficiënt is een eenvoudige waarde-indicator om het ecologisch potentieel op het perceel te beoordelen. De diensten van de Senaat in Berlijn hebben deze BAF (Biotope Area Factor) ontwikkeld in het kader van de stadsontwikkeling. De biotoopcoëfficient is de relatie tussen de ecologisch nuttige oppervlakte en de totale perceeloppervlakte.

 

Biotoopcoëfficiënt =   Ecologisch nuttige oppervlakte gedeeld door de oppervlakte van het perceel

 

 

De aanbevolen norm

De ideale biotoopcoëfficiënt houdt rekening met bestemming, bebouwingsdichtheid en met bestaande woningen of nieuwbouw.

Bestemming

Grondinneming

Aanbevolen biotoopcoëfficiënt

Bestaande woning (of renovatie)

tot 0.37

0.60

Bestaande woning (of renovatie)

van 0.38 tot 0.49

0.45

Bestaande woning (of renovatie)

meer dan 0.50

0.30

Nieuwbouw woning

tot 0.37

0.60

Nieuwbouw woning

van 0.38 tot 0.49

0.60

Nieuwbouw woning

meer dan 0.50

0.60

Winkels, kantoren, openbare besturen

 

0.30

Industrie of gemengd

 

0.30

 

De coëfficiënt voor grondinneming wordt op de volgende manier berekend:

 

Coëfficiënt grondinneming = Grondinneming (oppervlakte in m²) van het gebouw gedeeld door de oppervlakte van het perceel