rss

Gemeentebesturen

N I E U WE AMBER-opleidingcheques in 2016

Na groot succes in het afgelopen jaar, met ruim 120 deelnemers uit verschillende Limburgse gemeenten, herhalen we het aanbod AMBER-opleidingcheque voor de gemeentelijke groenploegen. Iedere Limburgse gemeente en Diest heeft opnieuw recht op een AMBER-opleidingcheque voor 2016. Een cheque heeft een waarde van 250 euro en geeft recht op één namiddag opleiding voor een gemeentelijke groenploeg in de AMBER-tuin in Kiewit.Het thema voor 2016 is DUURZAAM GROENONDERHOUD.

"In deze opleiding staat duurzaam groenonderhoud in plantsoenen en openbaar groen centraal. Zowel snoeien en maaien met minder groenresten, kringlooptuinieren en bodemleven, onderhoud van streekeigen hagen en het beperken van onkruid in plantvakken worden op terrein getoond en uitgelegd."

Meer informatie opvragen en inschrijven kan via een mail naar info [at] centrumduurzaamgroen [dot] be

 

 

 

 

Wat zijn de knelpunten binnen uw gemeentelijk groen?

AMBER denkt met u mee...

Een klassiek ingerichte en aangeplante groenzone of plantsoen biedt niet altijd de meest duurzame oplossing. Bovendien kruipen er jaarlijks aardig wat onderhouduren en kosten in. AMBER pakt het anders aan en streeft in openbaar groen naar minder afval, minder werk en meer natuur.

AMBER-criteria

AMBER vertrekt vanuit een aantal criteria die een leidraad vormen bij inrichting, onderhoud of omvorming van openbaar groen. Zo gaat er onder meer aandacht uit naar oplossingen voor groenresten afkomstig van snoei- en maaibeurten, minder groenafval door een juiste plantenkeuze, minder milieulast door een juiste materiaalkeuze en alternatieven voor spuitmiddelen en een algemene verhoging van biodiversiteit.

AMBER komt naar u toe

Om uw situatie goed in te schatten en u een efficiënte en gericht advies te kunnen geven verkiezen we een overleg op terrein.

 

AMBER-advies voor gemeenten

inhoudelijk kan er advies gegeven worden over 3 thema's:

  1. Advies bij integratie van de algemene AMBER-criteria of m.a.w. advies over een omvormingsbeheer dat leidt tot minder groenresten, minder of alternatieve onkruidbestrijding, meer ecologische kringloop en meer biodiversiteit.
  2. Kennis van planten in het openbaar groen of advies bij bestaande beplantingsplannen en nieuwe beplantingsinitiatieven.
  3. Kennis van streekeigen bloemen en AMBER-zaadmengsels en advies bij de methode van aanleg en beheer

Voor een afspraak of meer uitleg kan u contact opnemen met linda [dot] vanderheyden [at] centrumduurzaamgroen [dot] be

Dit AMBER-advies is kosteloos voor Limburgse gemeenten en Diest en wordt u aangeboden door Limburg.NET